เกาะเต่า

เกาะเต่า แหล่งดำน้ำที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก

เกาะเต่า อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะเต่ามีรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว มีพื้นที่ 12,936 ไร่ ประกอบด้วยเกาะที่สำคัญด้วยกัน 2 แห่ง คือ เกาะเต่าและเกาะนางยวน ห่างจากเกาะพะงันไปทางเหนือประมาณ 45 กิโลเมตร ซึ่งถือเป็นเกาะที่อยู่ใกล้ที่สุด เมื่อเทียบกับระยะห่างจากปากน้ำชุมพร 85 กิโลเมตร และห่างจากอ่าวบ้านดอน

เกาะสิมิลัน

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน” หมู่เกาะกลางทะเลอันดามันที่เป็นเลิศในด้านความงามของปะการังใต้ท้องทะเล อยู่ที่ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ครอบคลุมพื้นที่ 80,000 ไร่ ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2525 สำหรับคำว่า “สิมิลัน” เป็นภาษายาวีหรือมลายู แปลว่า เก้าหรือหมู่เกาะเก้า ทั้งนี้

ดำน้ำ

Hello world!

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Asinara Driving Center เว็ปไซต์ที่เป็นที่รวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งดำน้ำทั่วทั้งในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน รวมถึงยังเป็นที่บอกเล่าประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเตรียมตัว เตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมสำหรับการเดินทาง นอกจากนั้นยังแนะนำวิธีเดินทาง และรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวและจุดชมวิวที่อยู่ในระแวกไกล้เคียง สถานที่ช็อปปิ้งจับจ่ายใช้สอยเพื่อซื้อของที่ระลึกต่างๆ เว็ปนี้เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่นิยม Backpack คือสะพายกระเป๋า แล้วเดินทางมาเอง โดยอาจมาทางรถยนต์ส่วนตัวหรือ การโดยสารรถทัวร์ ซึ่งในสมัยนี้เราสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปรอเข้าคิวเพื่อซื้อตั๋วโดยสารด้วยตัวเอง ซึ่งเสี่ยงต่อการไปเสียเที่ยว เพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันเต็มหรือไม่